We hebben 140 zoekresultaten gevonden voor ''

Wat doet het ISBG?

19-07-2022

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor (oud-)werknemers en zzp’ers die ziek zijn geworden doordat ze gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen. De stichting ISBG is daarvoor in 2022 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers en door het Verbond van Verzekeraars, met hulp van de overheid.

Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces)
Het ISBG werkt samen met deskundigen van het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (het Lexces) om te beoordelen of de aanvrager recht heeft op een tegemoetkoming. Op basis van ons advies verstrekt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vervolgens aan de aanvrager wel of niet een tegemoetkoming.

Jaarrekening
Op de bestuursvergadering van 10 februari 2023 heeft het bestuur van het ISBG de jaarrekening 2022 vastgesteld. Een exemplaar van de jaarrekening kan worden opgevraagd via info@isbg.nl.

CSE (schildersziekte)

19-07-2022

Heeft u de beroepsziekte CSE (schildersziekte) en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming volgens de Regeling TSB? Klik op de onderstaande knop ‘Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?’ en beantwoord de vragen. Voor meer informatie over de voorwaarden en de manier waarop u de aanvraag kunt indienen klikt u op ‘De behandeling van uw aanvraag in vier stappen’.

Allergisch beroepsastma

19-07-2022

Heeft u allergisch beroepsastma en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming volgens de Regeling TSB? Klik op de onderstaande knop ‘Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?’ en beantwoord de vragen. Voor meer informatie over de voorwaarden en de manier waarop u de aanvraag kunt indienen klikt u op ‘De behandeling van uw aanvraag in vier stappen’.

Routebeschrijving directiekantoor

08-04-2021

ISBG is gehuisvest in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad (SER)

Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag

Vanuit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam
Bij het Prins Clausplein komen de rijkswegen A12 (Utrecht – Den Haag) en A4 (Amsterdam – Rotterdam) samen. Volg hier de borden richting Den Haag. U rijdt dan op de Utrechtsebaan. De eerste afslag Voorburg en de tweede afslag Bezuidenhout rijdt u voorbij. Pas bij de derde afslag Centrum (afrit 2) verlaat u de Utrechtsebaan. Bij de eerste twee verkeerslichten gaat u rechtdoor. Bij het derde verkeerslicht rechtsaf, de Bezuidenhoutseweg op. Na zo’n 200 meter ligt aan uw linkerhand het SER-gebouw.

Vanuit Leiden
Rijksweg A44 volgen door Wassenaar tot aan het grote kruispunt Benoordenhoutseweg/Laan van Nieuw Oost Indie. U gaat hier linksaf (richting Voorburg). Bij het eerste verkeerslicht gaat u rechtsaf, de Bezuidenhoutseweg op. Na zo’n 400 meter treft u aan uw rechterhand het SER-gebouw aan.

Parkeergelegenheid
U kunt uw auto parkeren op het terrein vóór het SER-gebouw. De toegang is geregeld met slagbomen. Er is over het algemeen voldoende ruimte, helaas kunnen wij geen parkeerplaatsen reserveren of garanderen. In de omgeving van de SER is ook parkeergelegenheid (aan de Bezuidenhoutseweg tot 14.00 uur betaald). QPark New Babylon (bij Centraal Station) biedt volop ruimte.

Reizend per openbaar vervoer, komende vanaf Centraal Station
Bij het verlaten van de stationshal aan de voorzijde, slaat u rechtsaf (richting de Utrechtsebaan). U loopt rechtdoor bij de eerstvolgende twee verkeerslichten (u kruist de Utrechtsebaan). Na zo’n 200 meter vindt u aan uw linkerhand het SER-gebouw. Een wandeling van ongeveer 8 minuten.

Contact

25-03-2021

Directiekantoor ISBG
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
Postbus 90405, 2509 LK Den Haag

Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17 uur

088 – 3037330
info@isbg.nl

Volg ons op LinkedIn.

KvK 86069845
NL95 RABO 0357 111 702
BTW-nr 863851289B01

Dossierbehandeling ISBG
Postbus 625, 3300 AP Dordrecht Antwoordnummer 3053, 3300 VB Dordrecht

Is uw aanmelding voor een tegemoetkoming bij ons in behandeling en heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw dossierbehandelaar. De contactgegevens vindt u in onze brieven.

Twijfelt u of u zich kunt aanmelden?
Of heeft u een andere vraag over de tegemoetkoming? Kijk dan hier of lees de
de Veelgestelde vragen.


Laatste nieuws

25-03-2021

Asbest-gerelateerd nieuws vindt u op de website van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

KLM gaat personeel compenseren voor blootstelling chroom-6

KLM heeft na overleg met vakbonden een collectieve compensatieregeling opgesteld voor vroegere en huidige medewerkers die een aandoening hebben die mogelijk is veroorzaakt door chroom-6. De regeling bestaat uit verschillende componenten, waaronder een financiële tegemoetkoming en volgt op een eerder uitgevoerd blootstellingsonderzoek van de luchtvaartmaatschappij.

Lees het volledige artikel in het FD.

Disclaimer

24-03-2021

Als u onze website bezoekt, verwacht u betrouwbare en actuele informatie. Wij besteden dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Maar er kunnen onjuistheden en onvolledigheden op staan. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Wilt u zekerheid hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen? Dan kunt u de originele documenten raadplegen (zoals die in bijvoorbeeld de Staatscourant worden gepubliceerd). Of advies vragen aan een rechtshulpverlener.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
– ISBG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
– ISBG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar onze website.
– ISBG is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
– Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISBG.

Cookie verklaring

24-03-2021

Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG)
versie 6 oktober 2022

Deze verklaring gaat over onze cookies en webstatistiekprogramma. De cookies die wij gebruiken maken een beperkte inbreuk op de privacy van onze websitebezoekers. We gebruiken deze cookies voor het analyseren en het verbeteren van het gebruik van de website. Vanwege deze beperkte inbreuk op uw privacy, zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen via een cookiemelding.

Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website maken wij gebruik van Plausible. Dit is de meest privacy vriendelijke analysetool die momenteel beschikbaar is.

Indien u helemaal geen cookies wilt, raden wij aan om dat in te stellen via uw browser instellingen. Zie voor uitleg: https://veiliginternetten.nl/uitlegvideos/