We hebben 140 zoekresultaten gevonden voor ''

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

13-09-2022

Check hieronder of u mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als u van uw medisch specialist de diagnose CSE heeft gekregen. Om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming, is het verslag van het neuropsychologisch onderzoek (NPO) belangrijk.

Heeft u een vraag over de aanmelding voor CSE? Bel ons op 088-3038982.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

13-09-2022

Check hieronder of u mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Om een TSB-tegemoetkoming te kunnen krijgen, dient u de juiste diagnose te hebben. Ook vragen wij bij uw (bedrijfs)arts de resultaten van onderzoeken die allergisch beroepsastma aantonen op, voor zover deze onderzoeken bij u zijn uitgevoerd. Indien mogelijk kunt u uw bedrijfsarts vragen om onderzoek op uw werkplek uit te voeren.

Heeft u een vraag over de aanmelding voor allergisch beroepsastma? Bel ons op 088-3037340.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

13-09-2022

Check hieronder of u mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Let op: wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als u van uw medisch specialist de diagnose longkanker door asbest heeft gekregen. U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming indien u tijdens uw werkzame leven 5 vezeljaren of meer aan asbest heeft blootgestaan. Het is dan voldoende aannemelijk dat asbest heeft bijgedragen aan het ontstaan van longkanker.

Heeft u mesothelioom? Meld dan hier aan.

Heeft u een vraag over de aanmelding voor longkanker door asbest? Bel ons op 088-3038981.

Persoonlijke verhalen

01-09-2022

Hier kunt u enkele persoonlijke verhalen lezen van mensen die te maken kregen met een beroepsziekte door het werken met gevaarlijke stoffen.

Heeft u een andere beroepsziekte?

31-08-2022

Heeft u de beroepsziekte maligne mesothelioom of asbestose, dan kunt u terecht bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Als u een andere beroepsziekte heeft, bestaat daar op dit moment geen algemene voorziening voor. In de toekomst zal de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) gaan gelden voor meer beroepsziekten dan CSE (schildersziekte), longkanker door asbest en allergische beroepsastma. Wanneer dat gebeurt en welke beroepsziekten dat zijn, bepaalt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als u wilt weten wanneer dat is en of uw beroepsziekte daarbij hoort, raden wij u aan informatie van uw patiëntenvereniging of vakbond te volgen, regelmatig uw arts of behandelaar te vragen of zich te abonneren op de ISBG-nieuwsbrief.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen wat u kunt doen als u denkt op uw werk in aanraking te zijn (geweest) met gevaarlijke stoffen.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

31-08-2022

Om te weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming volgens de regeling TSB willen we u graag enkele vragen stellen over uw situatie. Deze vragen kunt u met Ja of Nee beantwoorden en ze helpen ons te verduidelijken of uw aanmelding zinvol is. Beantwoordt u alle vragen met Ja dan kunt u zich aanmelden bij het ISBG. Hoe u zich aanmeldt, leest u bij de informatie over de beroepsziekte die u heeft.

Heeft u Longkanker door asbest en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, klik hier.

Heeft u Allergisch beroepsastma en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, klik hier.

Heeft u CSE (schildersziekte) en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, klik hier.

Nog geen diagnose?
Heeft u nog geen diagnose? Neem contact op met uw medisch specialist of bedrijfsarts. Heeft u een vraag over uw aanvraag? Neem contact op met uw ISBG-dossierbehandelaar. Heeft u een vraag over de tegemoetkoming voor één van de drie beroepsziektes? Kijk voor het telefoonnummer bij de betreffende ziekte.

Longkanker door asbest

29-08-2022

Heeft u de beroepsziekte longkanker door asbest en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming volgens de Regeling TSB? Check dan voor alle zekerheid of de arts heeft gesproken over longkanker of over longvlieskanker (zie onderstaande knop ‘Wat is longkanker door asbest?). Klik vervolgens op de knop ‘Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?’ en beantwoord de vragen. Voor meer informatie over de voorwaarden en de manier waarop u de aanvraag kunt indienen klikt u op ‘De behandeling van uw aanvraag in vier stappen’.

ISBG in English

19-07-2022

NB: This is the only information in English. All our other written information is in Dutch, including letters and leaflets.

As from 1 January 2023, employees, former employees and self-employed workers without employees suffering from an occupational disease as a result of exposure to hazardous substances can apply to the Dutch Institute for Victims of Occupational Diseases caused by Exposure to Hazardous Substances (ISBG) for financial compensation from the government. The compensation is paid under the Compensation Scheme for Substance-related Occupational Diseases (TSB) and comes to €22,839 (amount applicable for 2023). Currently, compensation can be claimed for the following 3 occupational diseases:

  • Asbestos-related lung cancer
  • Allergic occupational asthma
  • Chronic solvent-induced encephalopathy (CSE, also known as ‘painters’ disease’)

Background

The Compensation Scheme for Substance-related Occupational Diseases (TSB scheme) has been set up by the Minister of Social Affairs and Employment. The aim of the scheme is to give public recognition to victims of occupational diseases. Every year, over 4,000 people die in the Netherlands as a result of unhealthy and unsafe working conditions, which often involve exposure to hazardous substances. Besides health damage, which is often permanent, many people who are ill due to exposure to hazardous substances also have problems claiming compensation for their health damage. Claims for compensation for an occupational disease are complex and take a long time: over 4 years on average, sometimes even 10 years or more. Victims also often have to pay a lot of money in legal fees and other expenses. These costs are not always fully refunded when their claim is acknowledged.

The TSB scheme is an expression of society’s support to victims of occupational diseases and of public recognition of their suffering. Claims need to be handled quickly and without any administrative hassle.

The TBS scheme is not meant to replace legal action victims can take against their employer, former employer or client. In addition to applying for compensation, victims can also start legal proceedings for damages. If damages are awarded, the compensation must be repaid.

The TSB scheme currently covers only a small number of occupational diseases. In the near future, the list will be extended to include other occupational diseases caused by hazardous substances.

The claims procedure

Claims for compensation must be submitted to the ISBG. The ISBG will subsequently look into the claimant’s work history and collect medical information. The claimant will be visited at home to get a full picture of their work history. The medical information and work history will then be submitted for review to the Lexces expert panel, who will judge whether the claimant is suffering from an occupational disease covered by the TSB scheme.

Depending on the outcome of their assessment, they will send a positive or negative opinion to the Social Insurance Bank (SVB). If the SVB’s decision is positive, the claimant will receive the compensation amount.

The entire claims procedure will take between 8 and 12 weeks.

If the claimant disagrees with the decision, they can submit a request for review to the SVB.

The ISBG

The ISBG was founded in 2022 to implement the TSB scheme. It was set up on the initiative of the parties involved with the Institute for Asbestos Victims (IAS): employers’ organisations, trade unions and the Dutch Association of Insurers. There is close personal and administrative cooperation between the IAS and the ISBG.

Asbestos victims suffering from the following occupational diseases can register with the IAS:

  • Malignant mesothelioma
  • Asbestosis

The IAS advises the SVB about entitlement to government compensation and mediates between asbestos victims and their employer or former employer or the insurer involved about payment of damages.

If you would like to know more, you can call us on +31 88 303 7330 or email us at info@isbg.nl.

Onze organisatie

19-07-2022

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) adviseert de Sociale Verzekeringsbank over het recht op een tegemoetkoming voor slachtoffers met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen in het kader van de uitvoering van de TSB-regeling. Andere taken zijn voorlichting en verspreiding van kennis op het gebied van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Het ISBG is in 2022 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers en het Verbond van Verzekeraars. Het ISBG werkt nauw samen met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Professionals

19-07-2022

Bent u als professional betrokken bij de zorg voor (oud-)werknemers en zelfstandigen die in hun werk in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen en ziek zijn geworden? Lees hier wat uw rol kan zijn bij de tegemoetkoming TSB voor slachtoffers met de ziekte CSE, longkanker door asbest en allergisch beroepsastma.