Mensen met een beroepsziekte (longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte) kunnen een tegemoetkoming van de overheid aanvragen via het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG).

Laatste Nieuws

29 november 2023

Lood en diisocyanaten: EU wil werknemers beschermen tegen blootstelling

De Europese Raad en het Europese Parlement zijn het eens geworden over verlaging van de beroepsmatige blootstellingsgrens voor lood en invoering van een beroepsmatige blootstellingsgrens voor diisocyanaten, chemische stoffen die…

Lees hier het artikel en meer