Aanvragen tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen vanaf 1 januari 2023

Bent u ziek geworden doordat u tijdens uw werk in aanraking bent geweest met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u misschien een eenmalige financiële tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming geldt vanaf 1 januari 2023 voor de volgende ziekten:

• longkanker door asbest
• allergische astma
• schildersziekte (CSE)

In de toekomst worden hieraan meer beroepsziekten door gevaarlijke stoffen toegevoegd.

Wil u een tegemoetkoming aanvragen? Bereid u nu vast voor

U kunt zich voorbereiden, misschien met hulp van uw (bedrijfs)arts. Beantwoord onderstaande vragen en verzamel informatie hierover als u die heeft. Deze informatie helpt straks bij de afhandeling van uw aanvraag.

  1. Heeft u van uw (bedrijfs)arts een diagnose van één van de ziektes die hierboven staan? Of ontvangt u deze waarschijnlijk binnenkort?
  2. Bent u tijdens uw werk blootgesteld aan een gevaarlijke stof? In het geval van longkanker is de gevaarlijke stof asbest, bij astma zijn dat allergenen en bij CSE vluchtige oplosmiddelen.
  3. a) Werkt(e) u in Nederland, in loondienst en/of als zelfstandige?
        b) Heeft of had u een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht?

Beantwoord u alle vragen met 'ja'? Dan kunt u zich bij ons aanmelden voor een tegemoetkoming. Deze is ruim € 22.000,-. U hoeft dit bedrag niet op te geven bij de inkomstenbelasting. Als u al een bedrag van uw werkgever heeft gehad in verband met uw ziekte, moet u dat aan ons melden tijdens
uw aanvraag.

De tegemoetkoming van de overheid op basis van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) is een vorm van maatschappelijke erkenning voor uw leed en een tegemoetkoming in uw kosten. In deze regeling heeft de werkgever geen rol. Wel moeten werkgevers en opdrachtgevers zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Als zij dit niet doen, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld. Hierbij heeft het ISBG geen rol.

Aanmelden vanaf 1 januari 2023 via onze website

Denkt u recht te hebben op een tegemoetkoming en heeft u de noodzakelijke informatie? Meld u dan vanaf 1 januari 2023 aan voor een tegemoetkoming via onze website. Wij helpen u graag.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om uw aanmelding door te spreken. Als we denken dat u een tegemoetkoming zou kunnen krijgen, sturen we u een aantal formulieren (de ‘aanvraagset’) die u moet invullen, ondertekenen en naar ons moet terugsturen. Vervolgens
maken wij met u een afspraak voor een huisbezoek om met u te spreken over uw werk met gevaarlijke stoffen. Met uw antwoorden, samen met de verzamelde medische informatie, beoordelen deskundigen daarna of:

- in uw situatie sprake is van één van de drie ziektes waarmee de TSB start, en
- aannemelijk is dat uw ziekte veroorzaakt is door uw werk met gevaarlijke stoffen.

Tot slot laten wij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hiervan de conclusie weten. Zodat de SVB u al dan niet de tegemoetkoming kan geven. Dit alles doen we zo snel mogelijk. Normaal gesproken binnen 16 weken nadat wij de door u ondertekende formulieren hebben ontvangen.

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Op 27 juni 2022 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, aangekondigd dat mensen die ziek zijn geworden doordat ze tijdens hun werk in aanraking zijn geweest met bepaalde gevaarlijke stoffen, in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige
financiële tegemoetkoming. De Regeling TSB is in het leven geroepen op advies van een commissie onder leiding van Ton Heerts. De bevindingen van deze commissie kunt u hier lezen.


Andere regelingen

Voor mensen die getroffen zijn door de asbestgerelateerde ziekten maligne mesothelioom en asbestose bestaat al langere tijd een min of meer vergelijkbare regeling. Hierover is informatie te vinden op de website van het instituut asbestslachtoffers (IAS).

Instituut Slachtoffers Beroepsziekten
door Gevaarlijke stoffen

 
070 – 349 97 54
info@isbg.nl
 
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

© Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen