Disclaimer

Als u onze website bezoekt, verwacht u betrouwbare en actuele informatie. Wij besteden dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Maar er kunnen onjuistheden en onvolledigheden op staan. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Wilt u zekerheid hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen? Dan kunt u de originele documenten raadplegen (zoals die in bijvoorbeeld de Staatscourant worden gepubliceerd). Of advies vragen aan een rechtshulpverlener.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
– ISBG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
– ISBG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar onze website.
– ISBG is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
– Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISBG.