We hebben 140 zoekresultaten gevonden voor ''

Risicofactoren voor beroepskanker in Europa

10-01-2024

Ultraviolette (UV) straling van de zon, uitlaatgassen van dieselmotoren, benzeen, inadembaar kristallijn silica (RCS) en formaldehyde waren in 2023 de meest voorkomende waarschijnlijke blootstellingsrisico’s op beroepsgerelateerde kanker in de EU. Aldus de eerste bevindingen van een enquête van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. EU-OSHA, december 2024

Strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

11-12-2023

De Europese Unie heeft strengere regels vastgesteld voor blootstelling aan reprotoxische stoffen als lood en lithium. Daarnaast worden EU-grenswaarden vastgesteld voor de stoffen benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril. Nederland verwerkt deze regels in aanpassingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Op 2 punten zijn gaan deze aanpassingen verder dan de Europese richtlijn. Iedereen kan tot en met 29 december 2023 via Internetconsultatie.nl reageren op deze aanpassingen. Rijksoverheid.nl, 4 december 2023

Dieselgas en uv-straling grootste boosdoeners werkgerelateerde kanker

07-12-2023

Uit een enquête van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) blijkt dat ultraviolette zonnestraling en dieseluitlaatgassen de meest voorkomende vormen van blootstelling aan kankerrisico’s zijn op de Europese werkplekken. De respondenten die het meest blootstaan aan uv-straling zijn vooral bouwvakkers, boeren, (vrachtwagen)chauffeurs en reddingwerkers. De respondenten die vooral blootstaan aan uitlaatgassen van dieselmotoren werken bij benzinestations, mijnen en steengroeven, in de wegenbouw en wegenonderhoud en als (vrachtwagen)chauffeur. Arbo online, 6 december 2023

Lood en diisocyanaten: EU wil werknemers beschermen tegen blootstelling

29-11-2023

De Europese Raad en het Europese Parlement zijn het eens geworden over verlaging van de beroepsmatige blootstellingsgrens voor lood en invoering van een beroepsmatige blootstellingsgrens voor diisocyanaten, chemische stoffen die veel worden gebruikt in de industrie, vooral bij de vervaardiging van polyurethanen en als verharder in industriële verven, lijmen, vernissen en harsen. Bron: Consilium.europa.eu, 14 november 2023