Hoe herken je gevaarlijke CMR-stoffen en wat moet je dan doen?

19-03-2024

De Arbeidsinspectie focust dit jaar weer op de aanpak van kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, CMR-stoffen genoemd. De gevolgen van blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen worden pas jaren later opgemerkt. Werkgevers moeten waar mogelijk producten met CMR-stoffen vervangen, ook als de blootstelling onder de grenswaarde blijft. Daarnaast zijn er nog aanvullende eisen. Arbo-online.nl, 14 maart 2024