Betere bescherming werknemers EU tegen lood en diisocyanaten

28-02-2024

Voor het eerst in 40 jaar heeft de EU de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan lood en de anorganische verbindingen daarvan in een aangenomen richtlijn herzien. De waarden liggen nu 5 maal lager. De lidstaten hebben na publicatie van de richtlijn 2 jaar de tijd om de nieuwe grenswaarden en verdere beschermingsmaatregelen op te nemen in hun nationale wetgeving. Europese Raad, 26 februari 2024; ISBG nieuws, 29 november 2023