Oude regeling tegemoetkoming CSE vervallen

10-10-2023

Op 6 oktober is de oude regeling voor tegemoetkoming van slachtoffers met CSE (schildersziekte of OPS) vervallen. Deze groep kon sinds 1 januari 2023 al aanspraak maken op een nieuwe regeling: Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De oude regeling bleef nog enige tijd openstaan, maar daarop zijn geen aanvragen meer binnengekomen. Arboportaal, 6 oktober 2023

Europese Raad wil meer bescherming tegen blootstelling aan lood en diisocynaten

20-06-2023

De Europese Raad wil lagere grenswaarden voor blootstelling aan lood en nieuwe grenswaarden voor diisocyanaten. Dit moet ervoor zorgen dat de groene transitie van de EU niet ten koste gaat van de gezondheid van werknemers. Lood en diisocyanaten zullen zeer waarschijnlijk gebruikt worden bij de productie van batterijen, elektrische voertuigen, wind­turbines en renovaties van gebouwen. Raad van de EU, 12 juni 2023