Strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

11-12-2023

De Europese Unie heeft strengere regels vastgesteld voor blootstelling aan reprotoxische stoffen als lood en lithium. Daarnaast worden EU-grenswaarden vastgesteld voor de stoffen benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril. Nederland verwerkt deze regels in aanpassingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Op 2 punten zijn gaan deze aanpassingen verder dan de Europese richtlijn. Iedereen kan tot en met 29 december 2023 via Internetconsultatie.nl reageren op deze aanpassingen. Rijksoverheid.nl, 4 december 2023