Dieselgas en uv-straling grootste boosdoeners werkgerelateerde kanker

07-12-2023

Uit een enquête van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) blijkt dat ultraviolette zonnestraling en dieseluitlaatgassen de meest voorkomende vormen van blootstelling aan kankerrisico’s zijn op de Europese werkplekken. De respondenten die het meest blootstaan aan uv-straling zijn vooral bouwvakkers, boeren, (vrachtwagen)chauffeurs en reddingwerkers. De respondenten die vooral blootstaan aan uitlaatgassen van dieselmotoren werken bij benzinestations, mijnen en steengroeven, in de wegenbouw en wegenonderhoud en als (vrachtwagen)chauffeur. Arbo online, 6 december 2023