Jaarlijks duizenden doden door arbeidsziekten

15-05-2023

Matige handhaving van arboregels leidt jaarlijks tot tientallen sterfgevallen op de Nederlandse werkvloer, zo waarschuwt de Sociaal Economische Raad (SER). FNV vice-voorzitter Kitty Jong schrikt van de hoge aantallen. ‘Dit is erg veel, zeker als je het aantal mensen erbij optelt dat sterft vanwege blootstelling aan schadelijke stoffen. Dat zou, en dat is het streven van het kabinet ook, nul moeten zijn.’ Bnr.nl, 11 mei 2023

6% van de Nederlandse werknemers werkt vaak met mogelijk gevaarlijke stoffen

04-05-2023

6% van de Nederlandse werknemers werkt vaak met mogelijk gevaarlijke stoffen In 2022 gaf 6% van de werknemers aan vaak of altijd met of dichtbij stoffen te werken die ongezond kunnen zijn. Dit komt het vaakst voor in de industrie (14%), gevolgd door de bouw en landbouw (beide 10%). Dit staat in het rapport over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022, een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. Arbo online, 1 mei 2023

Lexces brengt structuur in stoffenexpertise

04-05-2023

Lexces is een nieuwe samenwerkingsorganisatie die structuur moet brengen in de nu nog erg versnipperde zorg en regelingen voor stoffengerelateerde beroepsziekten. Wat kunnen we van Lexces verwachten? Een interview met Dick Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het nieuwe kennisinstituut Lexces.  Arbo-online, 30 april 2023

Veilig werken met meelstof: goochelen met grenswaarden

04-05-2023

Onlangs heeft de overheid de wettelijke grenswaarde voor meelstof verhoogd van 1,2 mg/m3 naar 4 mg/m3. Volgens arbeidshygiënist Remco Houba is deze grenswaarde voor een allergeen echt te hoog. Werknemers met een beroepsallergie kunnen via de Regeling TSB aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de overheid. Arbo-online.nl , 17 april 2023

Schiphol moet dieseluitstoot terugdringen

12-04-2023

Luchthaven Schiphol moet van de Arbeidsinspectie een deel van de dieselvoertuigen op het platform voor het einde van het jaar vervangen. Daar waar dat technisch niet mogelijk is, moet de uitstoot van dieselmotoren worden teruggedrongen. Aanleiding zijn een handhavingsverzoek van de FNV en een Zembla uitzending over klachten van platformmedewerkers op Schiphol. Arbo-online, 12 april 2023