Groeiende aandacht voor werkgerelateerde longziekten

22-05-2024

Werkgerelateerde longziekten zijn een onderschat probleem. Een kwart van alle longkankergevallen is mogelijk werkgerelateerd. Longartsen Hanna Kuiper en Leon van den Toorn hebben samen met de Long Alliantie Nederland (LAN) een zorgpad ontwikkeld voor betere herkenning van werkgerelateerde longziekten. Mednet.nl, mei 2024

Hoe herken je gevaarlijke CMR-stoffen en wat moet je dan doen?

19-03-2024

De Arbeidsinspectie focust dit jaar weer op de aanpak van kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, CMR-stoffen genoemd. De gevolgen van blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen worden pas jaren later opgemerkt. Werkgevers moeten waar mogelijk producten met CMR-stoffen vervangen, ook als de blootstelling onder de grenswaarde blijft. Daarnaast zijn er nog aanvullende eisen. Arbo-online.nl, 14 maart 2024

Bezoek aan Asbestmuseum

29-02-2024

Op 27 februari waren de medewerkers van IAS en ISBG te gast bij het Asbestmuseum in Rotterdam. Het was een leerzaam, interessant werkbezoek. Harry Vonk en Joris Gribnau gaven een uitgebreide toelichting op de uitgebreide en steeds groter wordende collectie. De verzameling bevat inmiddels 4.500 asbestgerelateerde items, zoals producten waarin asbest verwerkt is, alle verschillende asbestvezels, kunstwerken van asbest en promotiemateriaal van de verschillende asbestproducenten. IAS, ISBG, februari 2024