Lood en diisocyanaten: EU wil werknemers beschermen tegen blootstelling

29-11-2023

De Europese Raad en het Europese Parlement zijn het eens geworden over verlaging van de beroepsmatige blootstellingsgrens voor lood en invoering van een beroepsmatige blootstellingsgrens voor diisocyanaten, chemische stoffen die veel worden gebruikt in de industrie, vooral bij de vervaardiging van polyurethanen en als verharder in industriële verven, lijmen, vernissen en harsen. Bron: Consilium.europa.eu, 14 november 2023

Benoemingen bij het IAS/ISBG

02-11-2023

Emiel Rolink wordt per 1 januari de nieuwe directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Per dezelfde datum treedt Hugo Schouwink aan als voorzitter van het bestuur van beide stichtingen. IAS/ISBG, 2 november 2023

Oude regeling tegemoetkoming CSE vervallen

10-10-2023

Op 6 oktober is de oude regeling voor tegemoetkoming van slachtoffers met CSE (schildersziekte of OPS) vervallen. Deze groep kon sinds 1 januari 2023 al aanspraak maken op een nieuwe regeling: Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De oude regeling bleef nog enige tijd openstaan, maar daarop zijn geen aanvragen meer binnengekomen. Arboportaal, 6 oktober 2023