Lisandro’s verhaal: allergisch beroepsastma

04-07-2024

Gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot allergisch beroepsastma. Lisandro, een sportieve creatieve 46-jarige man, moest daardoor met zijn werk met chemische stoffen stoppen. Via het ISBG ontving hij de financiële tegemoetkoming op grond van de regeling TSB. Gelukkig gaat het hem met behulp van medicijnen inmiddels een stuk beter, maar de klachten zullen nooit meer weggaan. Lisandro is nu  op zoek naar ander werk. De vergoeding die hij heeft gekregen en ook de erkenning dat hij ziek is geworden door zijn werk zijn daarbij zeer welkom. Lees zijn verhaal op de website van de AstmaVereniging Nederland en Davos (VND), 25 juni 2024

Groeiende aandacht voor werkgerelateerde longziekten

22-05-2024

Werkgerelateerde longziekten zijn een onderschat probleem. Een kwart van alle longkankergevallen is mogelijk werkgerelateerd. Longartsen Hanna Kuiper en Leon van den Toorn hebben samen met de Long Alliantie Nederland (LAN) een zorgpad ontwikkeld voor betere herkenning van werkgerelateerde longziekten. Mednet.nl, mei 2024