Hoe herken je gevaarlijke CMR-stoffen en wat moet je dan doen?

19-03-2024

De Arbeidsinspectie focust dit jaar weer op de aanpak van kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, CMR-stoffen genoemd. De gevolgen van blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen worden pas jaren later opgemerkt. Werkgevers moeten waar mogelijk producten met CMR-stoffen vervangen, ook als de blootstelling onder de grenswaarde blijft. Daarnaast zijn er nog aanvullende eisen. Arbo-online.nl, 14 maart 2024

Bezoek aan Asbestmuseum

29-02-2024

Op 27 februari waren de medewerkers van IAS en ISBG te gast bij het Asbestmuseum in Rotterdam. Het was een leerzaam, interessant werkbezoek. Harry Vonk en Joris Gribnau gaven een uitgebreide toelichting op de uitgebreide en steeds groter wordende collectie. De verzameling bevat inmiddels 4.500 asbestgerelateerde items, zoals producten waarin asbest verwerkt is, alle verschillende asbestvezels, kunstwerken van asbest en promotiemateriaal van de verschillende asbestproducenten. IAS, ISBG, februari 2024

Betere bescherming werknemers EU tegen lood en diisocyanaten

28-02-2024

Voor het eerst in 40 jaar heeft de EU de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan lood en de anorganische verbindingen daarvan in een aangenomen richtlijn herzien. De waarden liggen nu 5 maal lager. De lidstaten hebben na publicatie van de richtlijn 2 jaar de tijd om de nieuwe grenswaarden en verdere beschermingsmaatregelen op te nemen in hun nationale wetgeving. Europese Raad, 26 februari 2024; ISBG nieuws, 29 november 2023