Risicofactoren voor beroepskanker in Europa

10-01-2024

Ultraviolette (UV) straling van de zon, uitlaatgassen van dieselmotoren, benzeen, inadembaar kristallijn silica (RCS) en formaldehyde waren in 2023 de meest voorkomende waarschijnlijke blootstellingsrisico’s op beroepsgerelateerde kanker in de EU. Aldus de eerste bevindingen van een enquête van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. EU-OSHA, december 2024