We hebben 87 zoekresultaten gevonden voor ''

Beroepslongziekten niet altijd direct zichtbaar

20-06-2023

Jaarlijks overlijden circa 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan zo’n 700 door luchtwegaandoeningen veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op het werk. Werknemers die longklachten hebben, staan er vaak niet bij stil dat hun klachten werkgerelateerd kunnen zijn. Ook behandelaars leggen die link niet altijd. Rendement.nl, 15 juni 2023

Overheid dient meer in te zetten op handhaving

05-06-2023

De overheid dient meer in te zetten op handhaving, aldus een advies van de Sociaal Economische Raad (SER). De risico’s in het werk zijn in de afgelopen jaren niet gedaald, terwijl dit met goed arbobeleid wel mogelijk zou moeten zijn. Een goed arbobeleid is gericht op de drie belangrijkste oorzaken van uitval: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. Asbestmagazine, mei 2023

Erkenning voor patiënten met longkanker door asbest

30-05-2023

De eerste patiënten hebben zich gemeld om in aanmerking te komen voor een uitkering in het kader van de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten die recentelijk van kracht is geworden. Met het tot stand komen hiervan is een belangrijke stap gezet voor deze patiënten en hun nabestaanden, stelt Jan Warning, directeur van het Instituut slachtoffers van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen ISBG. Ook voor longartsen is het zaak van deze regeling op de hoogte te zijn, vindt hij. Longkanker Magazine, 2023 nr. 1, jaargang 5

Jaarlijks duizenden doden door arbeidsziekten

15-05-2023

Matige handhaving van arboregels leidt jaarlijks tot tientallen sterfgevallen op de Nederlandse werkvloer, zo waarschuwt de Sociaal Economische Raad (SER). FNV vice-voorzitter Kitty Jong schrikt van de hoge aantallen. ‘Dit is erg veel, zeker als je het aantal mensen erbij optelt dat sterft vanwege blootstelling aan schadelijke stoffen. Dat zou, en dat is het streven van het kabinet ook, nul moeten zijn.’ Bnr.nl, 11 mei 2023

6% van de Nederlandse werknemers werkt vaak met mogelijk gevaarlijke stoffen

04-05-2023

6% van de Nederlandse werknemers werkt vaak met mogelijk gevaarlijke stoffen In 2022 gaf 6% van de werknemers aan vaak of altijd met of dichtbij stoffen te werken die ongezond kunnen zijn. Dit komt het vaakst voor in de industrie (14%), gevolgd door de bouw en landbouw (beide 10%). Dit staat in het rapport over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022, een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. Arbo online, 1 mei 2023

Lexces brengt structuur in stoffenexpertise

04-05-2023

Lexces is een nieuwe samenwerkingsorganisatie die structuur moet brengen in de nu nog erg versnipperde zorg en regelingen voor stoffengerelateerde beroepsziekten. Wat kunnen we van Lexces verwachten? Een interview met Dick Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het nieuwe kennisinstituut Lexces.  Arbo-online, 30 april 2023

Veilig werken met meelstof: goochelen met grenswaarden

04-05-2023

Onlangs heeft de overheid de wettelijke grenswaarde voor meelstof verhoogd van 1,2 mg/m3 naar 4 mg/m3. Volgens arbeidshygiënist Remco Houba is deze grenswaarde voor een allergeen echt te hoog. Werknemers met een beroepsallergie kunnen via de Regeling TSB aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de overheid. Arbo-online.nl , 17 april 2023