Groeiende aandacht voor werkgerelateerde longziekten

22-05-2024

Werkgerelateerde longziekten zijn een onderschat probleem. Een kwart van alle longkankergevallen is mogelijk werkgerelateerd. Longartsen Hanna Kuiper en Leon van den Toorn hebben samen met de Long Alliantie Nederland (LAN) een zorgpad ontwikkeld voor betere herkenning van werkgerelateerde longziekten. Mednet.nl, mei 2024