Missie en kernwaarden

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten Gevaarlijke stoffen (ISBG) zorgt voor snelle erkenning van personen met een beroepsziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. We doen dit door ondersteuning van deze personen bij het aanvragen van een tegemoetkoming vanuit de overheid, goede voorlichting en kennisontwikkeling over ongezond werken.

Onze kernwaarden zijn:

Snelheid
We zorgen ervoor dat slachtoffers van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun aanvraag binnen de grenzen van een zorgvuldige dossierbehandeling. We doen dit om ongewenste lange juridische procedures voor slachtoffers te voorkomen en vanwege de mogelijke fatale ziekte waaraan slachtoffers leiden, zodat deze nog bij leven duidelijkheid krijgen over de erkenning.

Laagdrempelig
We zorgen ervoor dat slachtoffers eenvoudig een tegemoetkoming kunnen aanvragen en we begeleiden ze tijdens de aanvraagprocedure zodat een aanvraag met zo min mogelijk inspanning voor het slachtoffer afgerond wordt.

Betrokken
We beseffen dat aanvragers en naasten zich in een bijzondere en vaak kwetsbare situatie bevinden. We zijn betrokken bij hun leed en weten dat ons begrip en respect net zo veel bijdraagt aan de erkenning als een uiteindelijke financiĆ«le tegemoetkoming.

Transparant
We communiceren actief helder en volledig over de aanvraag in begrijpelijke taal. We zorgen ervoor dat het slachtoffer weet hoe het met zijn aanvraag staat en wat er nog van hem verwacht wordt zonder dat hij daar naar moet vragen. Eventuele onduidelijkheid nemen we weg door vragen te beantwoorden.


Op de bestuursvergadering van 9 februari 2024 heeft het bestuur van het ISBG de jaarrekening 2024 vastgesteld. Een exemplaar van de jaarrekening kan worden opgevraagd via info@isbg.nl