Wat doet het ISBG?

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor (oud-)werknemers en zzp’ers die ziek zijn geworden doordat ze gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen. De stichting ISBG is daarvoor in 2022 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers en door het Verbond van Verzekeraars, met hulp van de overheid.

Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces)
Het ISBG werkt samen met deskundigen van het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (het Lexces) om te beoordelen of de aanvrager recht heeft op een tegemoetkoming. Op basis van ons advies verstrekt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vervolgens aan de aanvrager wel of niet een tegemoetkoming.