Schiphol moet werknemers beter beschermen tegen kankerverwekkende uitstoot

29-01-2024

Werknemers op Schiphol worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen in de uitstoot van vliegtuigmotoren. Dat concludeert de Arbeidsinspectie na definitief onderzoek. Schiphol moet van de inspectie de blootstelling zoveel mogelijk terugdringen. Nos.nl, 26 januari 2024