Geen gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen bij gelijktijdige blootstelling

11-01-2023

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek gedaan naar gelijktijdige blootstelling van consumenten aan twee groepen gewasbeschermingsmiddelen via voedsel. Hieruit bleken geen gezondheidsrisico’s. groentenennieuws.nl, 10 januari 23; rivm.nl, november 22