Regeling TSB vanaf 1 januari 2023

29-11-2022

Vanaf 1 januari 2023 kunnen werkenden met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma of CSE een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de overheid. Dit is vastgelegd in de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De TSB-regeling is op 29 november 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.