Per 1 januari:
Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten

05-01-2023

Wie tijdens het werk vaak in aanraking is gekomen met bepaalde gevaarlijke stoffen en daardoor ziek is geworden, kan per1 januari 2023 een eenmalige financiële tegemoetkoming ontvangen. Dit kan op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB). ISBG, 5 januari 2023