Oude regeling tegemoetkoming CSE vervallen

10-10-2023

Op 6 oktober is de oude regeling voor tegemoetkoming van slachtoffers met CSE (schildersziekte of OPS) vervallen. Deze groep kon sinds 1 januari 2023 al aanspraak maken op een nieuwe regeling: Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De oude regeling bleef nog enige tijd openstaan, maar daarop zijn geen aanvragen meer binnengekomen. Arboportaal, 6 oktober 2023