Arbovisie 2040 en Kabinetsreactie op SER advies

09-11-2023

Elke dode of zieke door werk is er één te veel (‘zero death’) staat als missie in de Arbovisie 2040. De focus is daarbij gericht op de huidige drie grootste oorzaken van ziekte en uitval: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting, en gevaarlijke stoffen. Arbovisie 2040; Kamerbrief 30 oktober 2023