Meer informatie over allergisch beroepsastma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen die gepaard gaat met een toegenomen gevoeligheid van de luchtwegen voor prikkels. Deze prikkels leiden tot vernauwing van de luchtwegen en klachten als piepen, benauwdheid, druk op de borst en hoesten. Astma kan ontstaan door blootstelling aan stoffen tijdens het werk. Beroepen waar veel astma voorkomt zijn bakkers, schilders en zorgpersoneel.

Wilt u weten welke risico’s er zijn op uw werkplek? Doe hier de check.

Meer informatie vindt u op de website van Long Alliantie Nederland.