Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd

13-02-2023

Op 2 januari 2023 verscheen de nieuwste lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en reprotoxische stoffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert deze lijst met CMR-stoffen twee keer per jaar in de Staatscourant. De lijst geldt telkens voor een half jaar. Ser.nl, 7 februari 23