Openbare consultatieronde over respirabele kristallijne silica en koolmonoxide

29-01-2024

De Gezondheidsraad biedt tot 11 maart 2024 de gelegenheid om commentaar te leveren op  conceptadviezen over respirabele kristallijne silica en koolmonoxide inzake de gezondheidseffecten van beroepsmatige blootstelling aan deze stoffen. Gezondheidsraad.nl: 15 december 2023 en 21 december 2023; arbo-online.nl, 22 januari 2024